Have an account?

Forgot your password?

Vortex school of foreign languages

Bul. Jane Sandanski 76/19
tel: +389 (0) 70 728 518; 070 554 505, fax:
website: www.vortexcenter.com.mk


Центарот за странски јазици и преведувачки услуги „Вортекс“ е млада и енергична компанија основана во мај 2007 година.

Во рамките на нашата компанија работат професионални преведувачи, толкувачи, лектори и професори - дипломирани филолози по англиски, германски, албански, шпански, италијански, француски, словенечки, српски, бугарски, грчки, полски и руски јазик.

Преведувачкиот тим на „Вортекс“ се одликува со професионален пристап кон работата, при што во целост се придржува до дадениот рок и квалитетот на преводот. Покрај преводот, нашиот тим како и надворешните соработници од странско говорно подрачје вршат дополнителна проверка и лектура на текстот со цел да се обезбеди врвен квалитет на истиот.

Покрај преведувачките услуги нашата компанија нуди и јазични курсеви за Вас и за Вашиот кадар. Наставата може да се одвива во Вашата компанија или во нашите простории.

Доколку сте заинтересирани за услугите кои ги нудиме ќе ни претставува особена чест да воспоставиме работна соработка.

 Ние сме                                        Гарантираме
   • Професионални      • Точен превод
   • Прилагодливи на клиентите       • Заштита на податоците
   • Ефикасни      • Навремено доставување на преводот 
   • Навремени      • Достапност 24/7